KB Homeopathie dd 12/05/2014

KB betekent mogelijke doodsteek voor Homeopathie.

12 mei 2014: een zwarte dag voor de homeopathie in België! In het Belgisch Staatsblad verscheen het Koninklijk Besluit dat de uitoefening van het beroep van homeopaat in België zou moeten regelen.
Wie echter aandachtig de wettekst bestudeert (zie link), komt al snel tot de vaststelling dat het eerder gaat om een wet die de doodsteek voor de homeopathie in België kan betekenen.

Zo lezen we onder hoofdstuk II in art.3 dat men om de homeopathie te mogen beoefenen:
1. Arts, tandarts of vroedvrouw moet zijn,
2. Moet beschikken over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs.

Niemand in België voldoet aan deze twee voorwaarden omdat tot op heden homeopathie onderwezen werd aan privéscholen en niet aan hogescholen of universiteiten. Bovendien hebben in 2013 de decanen van de universiteiten in België in een gemeenschappelijke mededeling laten weten dat ze vinden dat homeopathie niet thuis hoort binnen de geneeskunde en dat ze geen homeopathie onderwijs aan de universiteiten wensen op te starten. Gezien dit standpunt zal er ook in de toekomst niemand nog homeopathie mogen beoefenen in België.

3. Bijkomend staat er in bijlage 1 Art. N1 van de wet dat artsen, tandartsen en vroedvrouwen enkel homeopathie mogen toepassen voor die indicaties waarvoor de werking aangetoond is volgens het principe van Evidence Based Medicine (EBM).
Deze derde bijkomende voorwaarde maakt dat indien deze wet toegepast zal worden de échte homeopatische kunst niet meer kán toegepast worden. Er zijn namelijk verschillende vormen van homeopathie en de enige vorm van homeopathie waarbij men de werking kan aantonen via het Evidence Based Medicine-principe, de klinische homeopathie is. Dit is de vorm van homeopathie die het meest aanleunt bij de reguliere geneeskunde. Men behandelt hier de ziekte met homeopathische middelen in plaats van met chemische medicijnen. Hier gebruikt men dus wel homeopatische middelen, maar toch is deze vorm van homeopathie geen échte homeopathie omdat de regels van de homeopathie zoals die zijn terug te vinden in het ‘Organon der Geneeskunst’ van S. Hahnemann, niet gevolgd worden.

De échte homeopathie die de regels van S. Hahnemann wél volgt (zoals de klassieke of unitaire homeopathie), kan niet bewezen worden volgens de regels van Evidence Based Medicine. Dit komt omdat bij deze methode niet de ziekte behandeld wordt, maar wel de levenskracht van de zieke mens versterkt wordt. Hierbij wordt weinig of geen rekening gehouden met de ziekte, maar wél met de constitutie van de mens, de (levens)omstandigheden én mentale gesteldheid. Bij deze vorm van homeopathie wordt de remedie dus niet geselecteerd op basis van de ziekte en kan men geen EBM-bewijs aanvoeren. Het bewijs dat deze methode wel degelijk werkt, zijn de talloze tevreden gebruikers van deze methode.
We kunnen dan ook besluiten dat op basis van de laatste voorwaarde (EBM) de échte homeopaten niet meer kunnen werken in België en dat op basis van de drie bovengenoemde voorwaarden niemand in België nog homeopathie mag beoefenen.

LHC, samen met NaCoZo, betreurt dat men de kans gemist heeft om een goede regeling uit te werken voor de homeopathie, waarbij volgens ons een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de klinische homeopathie (die best enkel beoefend wordt door artsen of paramedici) en de klassieke (unitaire) homeopathie (die perfect en zonder risico door niet-medici toegepast kan worden).
Daarnaast betreuren we dat de consument niet gehoord werd in het tot stand komen van deze wet.
Bovendien is deze wet in strijd met de wet op de rechten van de patiënt die formuleert dat de patiënt het recht heeft op een vrije keuze van hulpverlening. Tal van patiënten zullen door het uitvoeren van deze wet niet meer terecht kunnen bij de (niet-arts) homeopaat van hun keuze.
We kunnen ons vragen stellen over de motivatie achter deze wet gezien het feit dat in landen zoals Nederland, Duitsland en Engeland de homeopathie wel beoefend mag worden door niet-artsen en niet-paramedici.
In het kader van deze verwikkelingen vrezen wij echter ook voor de toekomst van de andere toepassingen van de natuurlijke gezondheidszorg.

HOE KAN U ONS NU HELPEN?

U kan ons nu het beste helpen door ons financieel te ondersteunen en de kosten voor het vormen van een stevig juridisch dossier te helpen dragen.
Steun ons door de prijs van een homeopathisch consult te storten op

rekening nr. van LHC : IBAN : BE 75 777 59279 3651 BIC : GKCCBEBB
met vermelding : ‘klassieke homeopathie in nood’

Zo kan jij in de toekomst hopelijk blijven gebruik maken van de goede eigenschappen van klassieke homeopathie!

Leave a Reply

In Archive