Twee maten en gewichten

Bij het beoordelen van effectiviteit van een geneeswijze wordt met twee maten en twee gewichten gemeten.  Enkele voorbeelden :

In de wetenschap

Maat 1
De overheid hanteert als uitgangspunt dat een therapie wetenschappelijk bewezen – evidence based – moet zijn. Anders wordt de therapie niet erkend en komt ze niet voor vergoeding in aanmerking. Voor CAM- geneeswijzen wordt het begrip Evidence Based vernauwd tot de mate van beschikbaarheid van RCT’s. Van CAM-geneeswijzen zeggen medische deskundigen deels ten onrechte dat er onvoldoende RCT’s zijn die positief uitvallen voor deze geneeswijzen. Op grond daarvan wil de overheid geen beleid in deze richting voeren.
Maat 2
Slechts voor 13 % van de behandelingen uit de reguliere geneeskunde bestaan er RCT’s die ondubbelzinnig aantonen dat de behandeling werkzaam is. Voor de helft van de behandelingen uit de reguliere geneeskunde zijn er nog nooit RCT’s uitgevoerd. Bovendien worden de proefpersonen die in aanmerking komen voor een RCT zó streng geselecteerd dat de conclusies ervan maar voor 10 % doorgetrokken kunnen worden naar alle patiënten. Onderzoek van Prof. Dr. Yvo Smulders van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft aangetoond dat slechts 1 op 120 patiënten een behandeling krijgt gebaseerd op RCT’s. De  reguliere geneeskunde voldoet dus zelf helemaal niet aan de criteria die ze hanteert om CAM-geneeswijzen uit te sluiten.

In de rechtszekerheid

Maat 1
CAM-beoefenaars riskeren vervolging wegens onwettig uitoefenen van de geneeskunde als één van hun patiënten overlijdt, zelfs al is dit overlijden niet te wijten aan de behandeling.
Maat 2
Jaarlijks overlijden er honderden patiënten aan de gevolgen van een reguliere behandeling zonder dat artsen of geneesmiddelfabrikanten kunnen aansprakelijk gesteld worden.

In de verdachtmakingen

Maat 1
Omdat er in de alternatieve geneeskunde een paar charlatans zouden kunnen rondlopen wil men de hele alternatieve geneeskunde afschaffen.
Maat 2
Charlatans bestaan er ook in de reguliere geneeskunde. Daarom wil men de reguliere geneeskunde nog niet afschaffen.

Maat 1
Er wordt gezegd dat sommige alternatieve therapeuten veel geld verdienen aan hun patiënten.
Maat 2
Er wordt ontelbare keren meer geld verdiend door de farmacie en de geneesheer-specialisten aan hun patiënten én aan de ziekteverzekering.