Het kan ook anders

De Zwitserse overheid heeft een onderzoek gehouden naar de effectiviteit van de homeopathie. Het was het grootste overkoepelende onderzoek naar homeopathie dat ooit is gehouden. De effectiviteit van de homeopathische geneeskunde bleek zeer groot. Daarop heeft de overheid in een referendum aan de bevolking voorgelegd wat zij met deze geneeswijze wilde. Als resultaat van deze volksraadpleging is in Zwitserland homeopathie opgenomen in de basisverzekering. Meer lezen

Bovendien werkte de Organisation der Arbeitswelt Alternativmedizin Schweiss een volledig profiel uit van de naturopaat:

Naturopathic Practitioners are healthcare professionals who diagnose, relieve and heal illnesses making use of the appropriate therapies from their specialist area. They au-tonomously treat, advise, attend and support people with acute or chronic health disorders on the basis of alterna-tive medical treatment concepts.
– the majority works independently in its own practice or joint practices,
– are employed in clinics, outpatient clinics, specialist centres or rehabilitation centres,
– work within the framework of occupational healthcare and prevention programmes
.”

Op 2 september 2013 heeft het Portugese Ministerie van Volksgezondheid het toekomstige wettelijke raamwerk uitgetekend om de homeopathische en zes andere complementaire praktijken te reguleren. Deze wet is het resultaat van een jarenlang onderhandelingsproces en legt duidelijk de voorwaarden van opleiding en uitoefening in de complementaire praktijken vast voor beoefenaars die geen conventionele medische opleiding hebben maar hun discipline op een competente en verantwoorde manier willen uitoefenen.