Reacties

Het ontwerp van KB dat de homeopathie moet regelen betekent dat de meeste van onze leden de deuren van de praktijk binnen afzienbare tijd moeten sluiten. Waarom dat geen goede zaak is leest u in deze reactie gericht aan Minister Onkelinx:

“U zal waarschijnlijk aanvoeren dat U homeopathie niet verbiedt maar enkel reglementeert in het belang van de patiënt… Hebt U er al bij stilgestaan

…dat iets dat ‘enkel bijkomstig’ mag toegepast worden de ideale manier is om de kwaliteit op termijn sterk te laten dalen? Wie gaat zich toeleggen op iets wat slechts bijkomstig mag toegepast worden. Iets wat geen hoofdvak mag zijn. De kwaliteit van iets wat gemarginaliseerd wordt zal uiteindelijk dalen.

Is het niet mogelijk een regeling uit te werken die zich richt op de kwaliteit van het werk van alle homeopaten? In plaats van dit proberen op te lossen door het te beperken tot bepaalde diploma’s  (die over het algemeen weinig geïnteresseerd zijn in deze materie).”

Meer opinies leest u in De Morgen en in De Wereld Morgen.

3 comments on “Reacties
 1. Gerda says:

  Ik heb zelf goede ervaringen met het gebruik van homeopathie en heb ook geen enkel probleem met het daarnaast bestaan van de klassieke geneeskunde. Ik vind dat die twee elkaar heel goed kunnen aanvullen en zal altijd eerst proberen een oplossing te vinden via de meest eenvoudige weg, en vaak is dat via de homeopathie en soms een combinatie van de twee.

  Wat me stoort is de discussie ivm het al dan niet werkzaam zijn van de homeopathie.
  Voor wie worden wij burgers eigenlijk aanzien?
  Als iets voor mij werkt, zelfs al is het door autosuggestie, wat misschien ten dele waar is, onze geest is sterk, (en dat kan evengoed voorkomen in het geval van klassieke geneeskunde), so what?
  Wat is er dan goedkoper en milieuvriendelijker dan homeopathie?
  (Waarmee ik niet wil zeggen dat homeopathie alleen zo werkt)

  Als het voor mij werkt, als ik er tevreden mee ben, waarom moet er dan nog ‘wetenschappelijk’ bewezen worden dat het werkt?

  Wat me ook stoort is dat onze beleidsmensen blijkbaar niet geloven in onze capaciteit om zelf te kiezen bij wie we ons laten behandelen. Zijn wij dan met zijn allen zo onnozel en dom dat wij niet zelf in staat zijn om onze eigen helpers te kiezen?

  Ik vind de inperking van de homeopathie een inbreuk op de democratie, want ik wil zelf kunnen beslissen door wie ik mij laat helpen.
  Hetzelfde geldt voor therapievrijheid op andere domeinen.

  Zijn dokters dan zo onfeilbaar? Maken zij nooit fouten? Ik dacht het niet.
  Kunnen zij alles en iedereen genezen? Ik dacht het ook niet.

  Ik zou dus eigenlijk willen getuigen van de kant van de burger die homeopathie gebruiker is.
  Ik voel me evengoed bedreigd want een van mijn favoriete geneeswijzen staat hier op het spel.
  Wil ik dat laten gebeuren, wil ik zo behandeld worden door onze overheidsmensen? Neen dus.
  Waarom mag ik niet zelf kiezen door wie ik mij wil laten behandelen?
  Waarom word ik gezien als een dommerik die niet zelfstandig kan kiezen voor een behandeling?

  Heel goed dat er meer mogelijkheden zijn om wanpraktijken te stoppen, maar daar kunnen toch andere middelen voor ingezet worden, zoals een meldpunt voor misbruiken, naar analogie met een meldpunt voor mishandeling bv.

 2. Beste,

  Al zolang de mens bestaat behelpt zij/hij zich met het gebruik van medicinale planten die voortreffend werken mits goede kennis ervan. Er zijn altijd mensen geweest die zich hierin specialiseerden, de hele huidige medische wetenschap is er op gebaseerd wat een pleidooi is voor de geneeskracht ervan. Er zijn nog weinigen geïnteresseerd in de basis kenmerken en mogelijkheden ervan.
  Onze maatschappij leeft immers op afleidingen en namaaksels van wat zich in planten en mineralen bevinden. De allopathie werkt dus met afgeleide chemishe produkten.
  Het inzicht in de geneeskracht, de kennis over de inhoudsstoffen, het is herleid tot symptoombehandelingen.
  Onze huidige medici kunnen dus voor elk probleem een middel vinden in hun boeken, zonder dat ze nog weet hebben van de complexiteit van de planten die het beginprodukt is van elk geneesmiddel.
  Wanneer deze middelen falen in hun geneeskracht hangt dat vaak af van een gebrek aan inzicht in het werkelijke probleem en/of aan gebrek aan inzicht in de werking van de stof die ze voorschrijven. Wat men tegenwoordig niet meer weet is dat wortels, blaadjes of bloemblaadjes die geïsoleerd worden van hun lichaam : namelijk de plant zelf, niet meer diezelfde werking hebben dan wanneer ze in hun geheel worden gebruikt. Het is allemaal heel complex en vraagt om een complexe benadering.
  Bepaalde onderzoekers, vaak dokters, hebben hier in het verleden veel studie rond verricht. Deze studie interesseert niet erg veel medici gewoon omwille van het feit dat het moeilijk is om op deze manier te gaan genezen, tenzij men er de keuze voor maakt en men zich hierin graag wilt verdiepen.

  In onze snelle wereld willen de meeste mensen ehcter een kant en klare oplossing voor zijn of haar problemen. Ook behandelende artsen schrikken terug voor een diepere behandelingswijze, men moet er voor geschikt zijn om zich te verdiepen in de mensen en de natuur.

  De meeste mensen nemen de bijwerkingen van de gewone geneeskundige produkten erbij omdat men wilt geholpen worden, omdat men bang is. In de homeopathie werkt een middel soms onmiddelijk soms duurt het wat langer, maar er zijn nooit bijwerkingen en sluit aan op het natuurlijke wezen dat een mens is.
  Het is niet agressief.

  De unitaire en gewone homeopathie, zelfs de kruidengeneeskunde worden bevolkt door mensen die stilstaan bij hun clienten met hun problemen, doordat ze er in eerste instantie meer tijd voor nemen. Dat is noodzakelijk om mensen in hun complexteit te begrijpen en uit te zoeken wat het probleem is om ze vervolgens te helpen met een geneesmiddel dat hierop kan inwerken.
  Dit vraagt veel inzicht en gezond verstand, tijd nemen voor plant en patient om een goede keuze te maken.
  Moest men deze mensen die met zoveel geduld en wijsheid zich wijden aan een van de oudste gezondheidssystemen van de aarde,ondersteunen in plaats van tegen te werken, kan dit de deze tak van de geneeskunde enkel verbeteren, ten voordele van de patient.
  Waarom vanuit angstdenken reageren en zelfs vanuit negatief denken dat het om kwakzalvers zou gaan ?

  Ook een allopatisch geschoold arts weet dat aandacht en tijd voor mens, dier en plant verantwoordelijk is voor de helft van het genezingsproces. Dat is een regel die opgaat in elke vorm van geneeswijze.
  Toch wordt aan deze basisregel de voeten geveegd.

  And last but not least zou ik hier aan willen toevoegen dat als mensen massaal voor een homeopathische behandeling kiezen, dat niet enkel toe te wijten is aan een misleiding of zelfs misbruik van die arme zieke mensen. De meesten kunnen nog altijd voor zichzelf denken en zelf keuzes maken. Hieraan twijfelen is mensen niet langer au serieu nemen….
  An last but not least : als volgens onderzoekingen minstens de helft van de bevolking voor homeopathie kiezen, kan het toch niet zo slecht zijn.

  Lut Brusseleers

 3. Sofie says:

  Ik heb regelmatig klachten waar de klassieke geneeskunde machteloos tegenover staat.
  Als kind had ik chronische oorontstekingen, die na het steken van de zogenaamde ‘buisjes’ zijn overgegaan in chronische bronchitis. Medicatie van de dokter hielp niet, met homeopathie ben ik erdoor geraakt.
  Ik heb vaak last van een lage bloeddruk en veel krampen wanneer ik mijn regels heb. Verder dan ‘neem een pijnstiller’ komen artsen niet. Kruiden kunnen me wel helpen.
  Wanneer ik tijdens mijn studentenjaren voortdurend oververmoeid was, met hoofdpijn en uiteindelijk misselijkheid en braken als symptomen, weigerde de dokter mijn verhaal serieus te nemen en schreef mij een pijnstiller voor wegens ‘migraine’. Met klassieke homeopathie raakte ik erdoor.
  Na Hepatitis B-vaccinatie op 26-jarige leeftijd kreeg ik CVS. Ook hier kan de dokter niets doen, de klassieke homeopaat wel. Wie kan nu nog zeggen dat homeopathie of andere natuurlijke geneeswijzen niet werken?

  Hebben mensen nog steeds niet door dat de klassieke geneeskunde symptomen onderdrukt in plaats van te genezen? Dat in heel het verhaal rond dit koninklijk besluit de macht en hebzucht van de pharmaceutische industrie belangrijker is dan het waarborgen van de volksgezondheid? Dat er in onze wereld veel meer buiten het wetenschappelijke kader valt dan erin past? Dat de medische wereld mensen die oprecht verontwaardigd zijn over flagrante leugens rond vaccinatie monddood maakt?

  Ook ik moet mijn toevlucht nemen tot anonimiteit, om de carrière van mijn man niet te schaden. Ik ben blij dat ik dankzij mijn man en zijn contacten correcte, volledige informatie krijg over zowel homeopathie als klassieke geneeskunde en vaccins. Schandalig dat niet iedereen hier toegang tot heeft.

Leave a Reply