Update over de gerechtsprocedure bij de Raad van State

Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen, hebben meerdere homeopaten in België hun praktijk stopgezet. Door een wetswijziging zijn wij (arts of niet) niet meer in staat om een patiënt een volwaardige klassieke homeopathische behandeling te geven!
Door deze ontwikkelingen sterft de klassieke homeopathie een stille dood in België. Ondanks alle inspanningen op nationaal en ECCH niveau, is de kans reëel aanwezig dat de wet in België als precendent wordt gebruikt om in andere Europese landen soortgelijke wetgeving te gaan invoeren. Op termijn zou dat kunnen betekenen dat ookjouw praktijk gesloten dient te worden!
De Liga Homeopathica Classica in België heeft besloten om de betreffende wetswijziging aan te vechten en nietig te laten verklaren via een procedure bij de Raad van State.
Maar voor deze procedures hebben wij 30.000 euro nodig om de juridische bijstand te kunnen betalen...
Hiervoor hebben wij ook jouw steun nodig. En dat uiteindelijk ook in jouw belang!...
Steun ons om de klassieke homeopathie te redden d.m.v. een donatie op rekening van: Liga Homeopathica Classica BE75 7775 9279 3651 met vermelding; Red de Homeopathie (of via PayPal account op de Donate knop hierboven).
Wij zijn je erkentelijk voor elke donatie! Al veel van je Europese collega’s zijn je voorgegaan...
Wij danken je hartelijk!

Zelf beslissingen nemen over je gezondheid is een basisrecht

Naar schatting drie miljoen Belgen maken in meerdere of minderemate gebruik van alternatieve geneeswijzen zoals kruidengeneeskunde, osteopathie, homeopathie, acupunctuur en zo meer, en dit tot hun grote tevredenheid. Toch wil de regering het aanbod van deze therapieën aan banden leggen. Daarmee blokkeert de overheid een gezondheidsaanpak die veilig, effectief en goedkoop is. Daar verzetten we ons tegen.
Samen staan we sterk. Heb je de petitie getekend, sluit dan ook aan bij de vereniging NACOZO die de belangen van gebruikers van complementaire en alternatieve zorg verdedigt.

Het kan ook anders

Op 2 september 2013 heeft het Portugese Ministerie van Volksgezondheid het toekomstige wettelijke raamwerk uitgetekend om de homeopathische en zes andere complementaire praktijken te reguleren. Deze wet is het resultaat van een jarenlang onderhandelingsproces en legt duidelijk de voorwaarden van opleiding en uitoefening in de complementaire praktijken vast voor beoefenaars die geen conventionele medische opleiding hebben maar hun discipline op een competente en verantwoorde manier willen uitoefenen. .

De belangrijkste troeven van homeopathie

In handen van een gekwalificeerd beoefenaar is homeopathie
- duurzaam, veilig en niet giftig
- de ingezette behandelingen kennen vrijwel nooit bijwerkingen
- ze hebben ook bij langdurig gebruik geen afhankelijkheid of orgaanschade tot gevolg.